Avís legal i Política de Privacitat

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, els informem:

1. Objete

Art. 10 LSSI: bontast.cat es un domini a internet del que és titular TAST DE SENSACIONS,S.L. amb Domicili Social al Carrer de la Basa, s/n. 43373, Torroja del Priorat Catalunya amb el CIF B55678593.

Aquest Avís legal regula la utilització del domini bontast.cat.

La utilització d’aquest web implica l’ acceptació per part de l’ Usuari de les condicions d’ us incloses en aquest Avís. En el cas de que certs serveis continguts i/o eines oferts mitjançant aquest “Portal” requereixin de l’ aplicació de condicions particulars es posarien a disposició de l’ Usurari a qui puguin interessar..

Per altra part, TAST DE SENSACIONS, S.L. adverteix que, tant els continguts i serveis d’ aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització poden ser modificades o variades sense notificació prèvia.

2. Condicions d’ús

L’Usuari es compromet a que a registrar -se en els apartats en que sigui necessari, per poder accedir–hi, facilitar dades fefaents, exactes i complertes sobre la seva identitat. A més es compromet a mantenir-los actualitzats front al titular del domini , per tant serà l’únic responsable si hi ha falsedats o bé inexactituds.

S’informa que en cas de ser menor d’ edat haurà de tenir el permís dels seus pares o bé tutors o representants legals per poder accedir als productes o serveis prestats. TAST DE SENSACIONS, S.L. no es responsabilitza en el cas de que les dades siguin falsos en aquest aspecte o bé inexactes.

El “portal” sols es pot fer servir amb propòsits legals i per tant l’usuari s’ obliga a fer-ne una utilització lícita, honrada i d’acord amb les presents Condicions Generals d’ús, a No utilitzar els serveis i la informació del portal per la realització d’activitats contraries a la legislació catalana, espanyola e internacional, a la moral i ordre públic, assumint l’ usuari totes les responsabilitats i perjudicis front al titular del domini o tercers que puguin derivar-se de les pràctiques il·legals o no permeses entre d’ altres a títol enunciatiu i no limitatiu:

 • Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’ aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pugui derivar-se, de aquetes manipulacions o alteracions per part de tercers.
 • Fer qualsevol acte que pugui danyar , inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal i els serveis, informació i/o impedir l’ ús normal i utilització per part dels Usuaris
 • Introduir i/o Utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codis maliciosos, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació del titular del domini.
 • Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge , la protecció de les dades i el secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Ocultar i falsejar l’origen de missatges falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.
 • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres quan es fa servir el Portal o en qualsevol dels serveis que s’en deriven.
 • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, excepte que es disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.
 • Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’ usuari i els claus d’accés.

TAST DE SENSACIONS, S.L. no respon dels enllaços (LINKS) a altres pàgines d’ internet o de tercers i la seva existència no implica que TAST DE SENSACIONS, S.L. aprovi o accepti els seus continguts, productes o serveis.
Aquestes pàgines web no estan controlades per TAST DE SENSACIONS, S.L. ni cobertes per aquesta política de privacitat; si accedeix a altres pàgines utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguris que està d’acord amb les polítiques de privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’ús del web , així com pels danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de la propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, funcionament inadequat o impossibilitat d’ accés.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre software que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’ Usuari .

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu però no limitatiu,, la seva programació, dissenys , logotips, textos i /o gràfics són propietat o bé disposa de llicència o bé autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per la que foren destinats, la reproducció total o parcial, ús , explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’ autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L’Usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

El prestador autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del web, en tot cas haurà de redirigir al web principal del prestador.

3. Protecció de Dades

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, TAST DE SENSACIONS, S.L. informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del web s’ incorporaran i es tractaran en un fitxer específic propietat de TAST DE SENSACIONS, S.L. i que serà gestionat exclusivament per la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta . Al polsar el botó “ENVIAR”, l’Usuari accepta el tractament de les seves dades per part de TAST DE SENSACIONS, S.L.

TAST DE SENSACIONS, S.L. es compromet a que les dades de caràcter personal sol.licitats seran els estrictament necessaris per realitzar el servei demandat. Se li informarà en el seu cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades sense les quals no seria possible realitzar la prestació.

Igualment, TAST DE SENSACIONS, S.L., com responsable del fitxer, es se compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les Dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant per aquesta finalitat mesures de seguretat que evitin la seva pèrdua, modificació sense el consentiment o accessos no autoritzats, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix , informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de 1999, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal , notificant o a TAST DE SENSACIONS, S.L., Carrer de la Bassa, S.N. 43737 Torroja del Priorat (província de Tarragona) Catalunya.

Per altra banda, d’ acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’ Informació i Comerç Electrònic , TAST DE SENSACIONS, S.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense tenir abans l’autorització del destinatari . L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

4. Ús de cookies

TAST DE SENSACIONS, S.L. com a titular d’ aquesta web declara que no utilitza cap procediment automàtic de recollida d’informació per guardar el registre dels usuaris que visiten la pàgina web com poden ser “cookies” o “spyers”. Si més no, la nostra web pot utilitzar procediment de recollida d’ informació únicament en els següents supòsits:

 • Permetre únicament la comunicació entre l’ equipo de l ‘ usuari i la xarxa.
 • Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.

En aquests dos casos els informarem de que nos es requereix la informació i el consentiment de l ‘ usuari per la instal·lació de les referides cookies, en concret, segons el Grup de treball d’ experts de a UE en l’Article 29 del seu Dictamen 4/20123 ha interpretat que entre les cookies exceptuades estarien aquelles que tenen per finalitat:

 • Cookies de entrada de l‘usuari
 • Cookies d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió)
 • Cookies de seguretat de l’usuari
 • Cookies de sessió de reproductor multimèdia
 • Cookies de sessió per a equilibrar la càrrega
 • Cookies de personalització de la interfaç d’usuari
 • Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials

5. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment per lo establert en la legislació catalana i espanyola.